Poziv članovima na Izbornu skupštinu

Poštovane kolegice i kolege, redovni članovi udruge, redovna godišnja skupština, koju sukladno članku 23. statuta udruge saziva upravni odbor, održat će se u četvrtak 25.01.2024. godine u podrumu bivšeg caffe bar Dubai u Sunčanoj ulici, preko puta Gajbe.

Poštovane kolegice i kolege, redovni članovi udruge,
redovna godišnja skupština, koju sukladno članku 23. statuta udruge saziva upravni odbor, održat će se u četvrtak 25.01.2024. godine u podrumu bivšeg caffe bar Dubai u Sunčanoj ulici, preko puta Gajbe.

Okupljanje: 18:00h
Službeni dio: 19:00h
Klopa: 20:30h

Pošto je skupština izborna, molimo sve zainteresirane da se kandidiraju na skupštini. Pravo sudjelovanja na službenom dijelu skupštine imaju redovni članovi udruge.

Prijedlog dnevnog reda skupštine udruge P.P.S. je sljedeći:

1. Utvrđivanje potrebnog broja članova za kvorum (natpolovičan broj redovitih članova)

2. Otvaranje sjednice skupštine.

3. Izbor radnih tijela skupštine.
        a) Predsjednik radnog predsjedništva
        b )Zapisničar
        c) Ovjerovitelj zapisnika

4. Rasprava / glasanje o usvajanju predloženog dnevnog reda.

5. Prezentacija financijskog izvješća za 2023. godinu.
          a) Rasprava / glasanje o usvajanju fin. izvješća.

6. Prezentacija izvješća o radu udruge u 2023. godini.
          a) Rasprava / glasanje o usvajanju izvješća o radu udruge.

7. Prezentacija financijskog plana za 2024. godinu.
          a) Rasprava / glasanje o usvajanju fin. plana.

8. Prezentacija plana rada udruge za 2024. godinu.
          a) Rasprava / glasanje o usvajanju plana rada udruge.

9. Rasprava / glasanje o visini članarine za 2024. godinu.

10. Predstavljanje kandidata za izbor / reizbor upravnog odbora udruge.
          a) Glasanje o izboru predsjednika udruge.
          b) Glasanje o izboru potpredsjednika udruge.
          c) Glasanje o izboru tajnika udruge.
          d)Glasanje o izboru blagajnika udruge.
          e) Glasanje o izboru glasnogovornika udruge.

11. Razno